Kontakt

För att kontakta mig

använd kontaktformuläret!


Som i all annan kommunikation kan något gå fel

har du inte hört av mig inom några dagar -

smsa eller ring istället!

0739-82 47 84  qiharmoni@qiharmoni.eu

KONTAKT

 
 
 
 
Ja, jag godkänner att ta emot information från Qiharmoni
Nej, jag godkänner ej att ta emot information
 
Terminskurs Qigong
Heldagskurs Qigong
Energibehandlingar
Privatlektion Qigong
FöretagsQigong
Övrigt
 
 

Det är så skönt att ärligt kunna säga att jag har aldrig mått så bra som jag gör nu! Och det blir bara bättre och bättre! Det är MYCKET tack vare Qigongen och de behandlingar jag får och ger mig själv!


/Dan

Qiharmoni

- När du kontaktar mig kommer jag att spara dina uppgifter.

- De uppgifter jag har om dig kan du alltid be att få ett utdrag om och dessutom be om att närsomhelst få dem, helt eller delvis strukna från mitt register.

- Jag kommer aldrig att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part (som t ex ett annat företag)

- Jag använder alla till buds stående medel för att skydda dina uppgifter och lagra dem säkert!

- De uppgifter jag har om dig, oftast namn, hemadress, mobilnummer och mailadress, kommer jag använda endast i marknadsföringssyfte och inbjudan till Qigong och behandlingar samt eventuella andra event jag själv deltar i eller vill bjuda in till. I de allra flesta fall kommer jag använda email-adressen för dessa syften.

- Du kan klaga till Datainspektionen om du bedömer att jag bryter mot GDPR.

(berätta gärna först så jag kan rätta ev misstag)

- I vanliga fall har alla företag rätt att lagra nödvändiga uppgifter i ett år från inhämtandet men om det behövs har jag rätt att lagra dem längre.


- Dessa punkter är hur jag har tolkat EU-förordningen (GDPR) och ser du något som absolut inte stämmer eller har missat något viktigt, berätta gärna!